لیست درگاه های پرداخت انجمن

پرداخت آنلاین حق عضویت سالانه

مبلغ 100 هزار تومان

پرداخت آنلاین ورودی اعضای جدید انجمن

مبلغ 200 هزار تومان

پرداخت آنلاین حق ثبت نام دستیاران سوم و متقاضیان کار آموزی

مبلغ 100 هزار تومان

پرداخت آنلاین حق ثبت نام بازیگران (۱)

مبلغ 50 هزار تومان (حق عضویت سالانه)
فارغ التحصیلان رشته بازیگری دانشگاه‌ها و هنرجویان آموزشگاه‌های بازیگری،بازیگران تئاتر و تلویزیون و…

پرداخت آنلاین حق ثبت نام بازیگران (۲)

مبلغ ۲۰ هزار تومان (حق ثبت نام سالیانه)
اعضای انجمن بازیگران خانة سینما و انجمن نمایش خانة تئاتر...
با ارسال کپی کارت عضویت

پرداخت آنلاین حق ثبت فعالیت حرفه ای

مبلغ: یک درصد دستمزد ماه اول قرارداد ارائه شده