کمیته های انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران

کمیته فرهنگی
 • مسئول: فروزان جلالی
 • عضو : افشین رضایی
کمیته رفاهی
 • مسئول : علیرضا نجف زاده
 • عضو : دانش اقباشاوی
 • عضو : حسین فلاح
 • عضو : علی مردانه
 • عضو : فروزان جلالی
 • عضو : افشین رضایی
 • عضو: سیامک مردانه
کمیته عضویت و استمرار
 • مسئول : علی مردانه
 • عضو : حسین فلاح
 • عضو : سیامک مردانه

لازم به ذکر است که اعضا علاقه مند به فعالیت در کمیته های فوق می توانند با مراجعه به دفتر صنف ( خانم امینی ) برای همکاری اعلام آمادگی نمایند.