مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: بهروز طاهری
  • نوع عضویت: افتخاری
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
باغ سیدسینمایی68محمدرضا اسلاملودستیار اول کارگردان
عروس حلبچهسینمایی69حسن کاربخشدستیار اول کارگردان
عملیات کرکوکسینمایی70جمال شورجهدستیار اول کارگردان
سیمرغسریال71حسین قاسمی جامیدستیار اول کارگردان
بر بال فرشتگانسینمایی71جواد شمقدریدستیار اول کارگردان
سفرتله فیلم94--