مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: رضا شهریاری
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
سیزده گربه روی شیروانیسینمایی81علی عبدالعلی زادهدستیار دوم کارگردان
به کبودی یاسسینمایی87جواد اردکانیدستیار دوم کارگردان
شکلات داغسینمایی88حامد کلاهداریدستیار دوم کارگردان
فیلا دلفیسینمایی89اسماعیل رحیم زادهدستیار اول کارگردان
چهار باندیسینمایی91محمد جعفر باقری نیادستیار اول کارگردان
امپراطور جهنمسینمایی95پرویز شیخ طادیدستیار کارگردان