مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: ابراهیم شفیعی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
زندگی با چشمان بستهسینمایی87رسول صدرعاملیدستیار دوم کارگردان
سی و سه روزسینمایی89جمال شورجهدستیار کارگردان
رویای سینماسینمایی90علی شاه حاتمیدستیار کارگردان
مذاکرات مستقیم آقای عبدیسینمایی93علی شاه حاتمیبرنامه ریز
پسر عمو دختر عموسینمایی95روح انگیز شمسبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان