قدردانى

قدردانى

بسم الله الرحمن الرحیم
سنت حسنه ی به رسمیت شناختن دستیار کارگردان به عنوان یکی از خالقین اصلی آثار سینمایی که با همراه کردن آنان در مراسم رسمی جشنواره های معتبر بین المللی در حال تثبیت است، یادآور این نکته ی مهم است که فیلمسازی یک کار گروهی ست و تاییدی ست بر آن حدیث معروف "جان فورد" بزرگ که :
هیچ فیلمسازی آنقدر نابغه نیست که فیلمش را به تنهایی بسازد.
انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران، ضمن آرزوی موفقیت برای فیلم "برادران لیلا" که به عنوان نماینده ایران در بخش اصلی جشنواره معتبر کن، در رقابت است، بدینوسیله درودهای خود را به کارگردان جوان فیلم، جناب آقای "سعید روستایی" می رساند و معتقد است که همراه کردن دستیار با کیفیت خود جناب آقای "علی مردانه" در مراسمات رسمی این جشنواره، یک عملکرد حرفه ای، قدر شناسانه و الگو ساز است.

به امید سربلندی روز افزون سینمای مهم ایران
انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما
پنجم خرداد هزار و چهارصد و یک
بیست و ششم می دو هزار و بیست و دو