تبریک

تبریک

با سلام و احترام خدمت دوستان و همكاران عزيز
در ادامه دستاوردهاى مفيد و موثر اعضاى انجمن عزيز و نفيس مان، اين بار افتخارى ديگر حاصل شد.
انتخاب آقاى "دانش اقباشاوى" به عنوان يكى از اعضاى هيات انتخاب و داورى بخش فيلم كوتاه چهلمين جشنواره ملىفيلم فجر را تبريك گفته و اميدواريم با تكيه بر دانش، آگاهى و تجربه در ارزشيابى آثار توسط ايشان و همراهان ديگرشان، موجباتشكوفايى و اعتلاى فيلمسازان جوان اين مرز و بوم فراهم گردد.
اين حضور ارزشمند در مجموعه داورى جشنواره فيلم فجر، براى صنف برنامه ريزان و دستياران كارگردان سينما، مايهمباهات و خوشوقتى است.
براى ايشان آرزوى موفقيت و سربلندى داريم.

انجمن صنفى برنامه ريزان و دستياران كارگردان سينما