قدردانی

قدردانی

انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران ضمن تبریک راه یافتن فیلم سینمایی "قهرمان" ساختهجناب آقای اصغر فرهادی به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کن و آرزوی موفقیت های روز افزون برای این اثر ؛وظیفه ی خود می داند که ضمن عرض خسته نباشید رفیقانه به گروه سازنده فیلم، از رفتار عملا حرفه ای، مترقی و الگوساز کارگردان پر افتخار سینمای ایران در همراه کردن همکاران صنفی ما در گروه کارگردانی و برنامه ريزى، جناب آقایامین خنکال و سرکار خانم پريسا گرگین به جشنواره معتبر فیلم کن قدردانى نموده و تاکید کند که :

خالقین محترم و فرهیخته ی فیلم سینمایی "قهرمان" ؛ زیبایی هنر با هم بودن را ؛ بار دیگر به سینمای پر افتخار ایران؛ یادآوری کردید.

دمتان گرم و سفرتان پر دستاورد
با آرزوی بهترین ها

هیات مدیره انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما
بیست و سوم تیر ماه هزار و چهارصد