تبريك سال نو‎

تبريك سال نو‎

درد هم اگر بماند، می‌ترکاند
روزگار همیشه بر یک قرار نمی‌ماند...

روز و شب است،
روشنی دارد،
تاریکی دارد
پایین دارد بالا دارد،
کم دارد،
بیش دارد،
دیگر چیزی از
زمستان باقی نمانده، تمام می‌شود
بهار می‌آید...

#محمود_دولت_آبادی

آغاز سال ١٤٠٠ هجرى خورشيدى بر شما عزيزان مبارك و خجسته...
اميد كه اين سال سرشار از عشق و شادى و سلامتى و بركت براى همه ما باشد.
از پروردگار بهترينها را برايتان آرزومنديم.

هيات مديره انجمن صنفى برنامه ريزان و دستياران كارگردان