انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان در وزارت کار ثبت شد

انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان در وزارت کار ثبت شد

به گزارش ایلنا، این انجمن که عضو جامعه اصناف سینمای ایران (خانه سینما) است، با برگزاری مجمع عمومی در تاریخ ۱۱ آبان ۹۴ اساسنامه خود را تصویب کرد و پس از انتخابات داخلی مراحل نهایی ثبت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را انجام داد. اعضای هیأت مدیره این انجمن به شرح زیر انتخاب شدند:
مصطفی احمدی (رئیس هیأت مدیره)، رضا سخایی (نایب رئیس)، مسعود می‌می (دبیر)، کاوه صباغزاده (خزانه دار)، دانش اقباشاوی (عضو اصلی)، ایما استمراری (عضو اصلی)، محمدعلی جناب (عضو اصلی)، احد صادقی (عضو علی البدل)، فاطمه زیوری (عضو علی البدل)، سهیل رحیمی محمدی (بازرس)، حسین فلاح (بازرس علی البدل).
پیش از این کانون برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۷۱ برمیگردد نماینده این حرفه در خانه سینما بود.