نشست مشترك با انجمن بازيگران

 نشست مشترك با انجمن بازيگران

هيئت مدیره انجمن بازیگران سینما و هيئت مدیره انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما، پیرامون ارتباط مستمر و روش‌مند بین این دو صنف موثر خانه سینما در بهمن ماه نشستی برگزار کردند. در این جلسه مقرر شد تا با تنظیم و امضای چند تفاهم‌نامه و ایجاد کمیته‌های مشترک ضمن صیانت از حقوق اعضای هر دو صنف، در مسیر ارتقای تولید آثار نمایشی و در راستای پشتیبانی و حمایت صنفی، روش‌های نوینی اتخاذ گردد.
همچنین درباره برگزاری کارگاه‌های مشترک آموزشی و تشکیل جلسات چندجانبه بین صنوف مرتبط در امر تولید نیز بحث و تبادل نظر شد.