مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: بهرنگ حجازی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
من دیگو مارادونا هستمسینمایی93بهرام توکلیدستیار دوم کارگردان
استراحت مطلقسینمایی93عبدالرضا کاهانیدستیار دوم کارگردان
ربوده شدهسینمایی94بیژن میرباقریدستیار دوم کارگردان
منسینمایی94سهیل بیرقیدستیار برنامه ریز
زعفرانیسریال95حامد محمدی-