مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: فرامرز وجدان دوست
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
تفریق سینمایی1400مانی حقیقیدستیار برنامه ریز
ما همه با هم هستیمسینمایی97کمال تبریزیدستیار برنامه ریز
چوب خطسینمایی99حمید بهرامیانبرنامه ریز