مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: حمیدرضا علیپور حاجی آقا
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
خاک و مرجانسینمایی91مسعود اطیابیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
ریسمانی نزدیکتر از رگسینمایی92مسعود اطیابیدستیار اول کارگردان
قصه های کامیون سریال98مسعود اطیابیدستیار کارگردان