مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: جواد گنجی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
شکارچی شنبهسینمایی91پرویز شیخ طادیدستیار دوم کارگردان
خانه ای کنارابرهاسینمایی92جلال اشکذریدستیار دوم کارگردان
مبارکسینمایی93محمدرضا نجفی امامیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
احتمال باران اسیدیسینمایی93بهتاش صناعی هادستیار دوم کارگردان
ثبت با سند برابر استسینمایی94بهمن گودرزیدستیار دوم کارگردان
استند آپ - 96سینمایی96--